Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu

Nasze atuty

Aktualności

Zaproszenie na wernisaż "Sztuka Gimnazjalistów"

Ogrody Literackie

W marcu bieżącego roku w Akademickim Zespole Szkół Prywatnych w Sosnowcu odbył się po raz XIV ogólnopolski konkurs zatytułowany "Ogrody Literackie". Z Gimnazjum
nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu wzięły w nim udział dwie uczennice Paulina Moskal
i Kinga Klisz, obie z klasy 1c. Zadaniem uczestniczek było przygotowanie felietonu, w którym miały poruszyć jeden problem nękający współczesny świat.
Kinga Klisz wybrała problem wycinania lasów deszczowych. Uczennica swoją pracę zatytułowała "Batonik za las". Kinga w tym ogólnopolskim konkursie zdobyła wyróżnienie.
Uczennice do konkursu przygotowała p. Bożena Mosler Gajdzik.

Kuratorium Oświaty w Katowicach - materiały o zagrożeniach w Internecie

  • W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie Kuratorium Oświaty w Katowicach udostępnia Państwu poradniki i materiały tematyczne (zobacz)

 

REFORMA EDUKACJI - informacje


Naciśnij aby poznać szczegółyU N I W E R S Y T E T nie P O T W O R N Y