Gimnazjum nr 1 im. Karola Wierzgonia w Bieruniu

Nasze atuty

Aktualności

W okresie wakacji letnich sekretariat szkoły dla petentów czynny jest w godz. od 8.00 do 14.00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 - 01 WRZEŚNIA 2015 r.

  • GODZ. 8.00 - MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY
  • GODZ. 9.15 - UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLENEGO 2015/2016 NA HALI SPORTOWEJ

Wniosek o przyznanie biletu miesięcznego na dojazd ucznia do szkoły

Na podstawie art. 17 ustawy o systemie oświaty obowiązkiem gminy jest zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, gdy droga dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły przekracza: 4 km - w przypadku uczniów gimnazjów.
Wnioski na rok szkolny 2015/2016 należy składać do dnia 14 sierpnia 2015r. .... pobierz WNIOSEK

Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" 2015

W roku szkolnym 2015/2016 "Wyprawka szkolna" należy się uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do gimnazjum, z wyjątkiem klasy I - a dokładniej dla:
1. uczniów słabowidzących,
2. uczniów niesłyszących,
3. uczniów słabosłyszących,
4. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.

Wnioski na rok szkolny 2015/2016 należy składać do dnia 01 września 2015r. .... pobierz WNIOSEK

 

DOPALACZE - GDZIE SZUKAĆ POMOCY !!

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

 

Raport z ewaluacji (kontroli) zewnętrznej naszej szkoły

Sprawdź raport naszego gimnazjum - System Ewaluacji Oświaty