nauczyciele

NAUCZYCIELE WEDŁUG PRZEDMIOTÓW

J. polski
mgr Bożena Mosler - Gajdzik
mgr Beata Przypalińska
mgr Grzegorz Gretka
mgr Anna Grudzińska-Ciok

J. angielski
mgr Sylwia Puchałka
mgr Aleksandra Biela - Jaromin
mgr Anna Pawela

J. niemiecki
mgr Izabela Koziorz-Pastuszka

Historia
mgr Elżbieta Małecka
mgr Łucja Harmata

WOS
mgr Wanda Rak
mgr Łucja Harmata

Matematyka
mgr Ewa Juda
mgr Agnieszka Dyjecińska - Wolny
mgr Lucyna Wargacka

Geografia
mgr Grażyna Wyleżuch

Fizyka
mgr Grzegorz Kania

Chemia
mgr Aneta Żołneczko

Informatyka
mgr Grzegorz Kania

Biologia
mgr Iwona Horoń

Wych - fiz
mgr Grzegorz Bizacki
mgr Waldemar Małecki
mgr Katarzyna Śleziona
 

Muzyka
mgr Marek Reguła

Plastyka
 mgr Krystyna Bobak

Religia
mgr Anna Kasperczyk

Zajęcia artystyczne
mgr Marek Reguła
mgr Krystyna Bobak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Katarzyna Tkacz